Elektryka

Firma Master Service świadczy usługi w zakresie budowy, serwisu oraz modernizacji instalacji elektrycznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz przemysłowych. Prace które wykonujemy to:

  • przyłącza elektryczne obiektów mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych,
  • budowa i serwis instalacji elektrycznych zakresie do 1kV
  • dokumentacja oraz opinie na temat stanu instalacji elektrycznej,
  • instalacje odgromowe,
  • modernizacje istniejących instalacji i rozdzielnic elektrycznych,
  • budowa oraz serwis instalacji oświetleniowych wewnątrz i zewnątrz obiektowych,
  • budowa oraz naprawy instalacji automatyki i sterowania,
  • inwentaryzacja istniejących rozdzielnic i instalacji elektrycznych
  • pomiary instalacji elektrycznych: pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz pomiary natężenia oświetlenia.