Gaz

Firma Master Service świadczy usługi w zakresie instalacji gazowych . Prace wykonujemy między innymi w zakresie projektowania, dokumentacji, budowy oraz serwisu instalacji gazowych w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz przemysłowych.

Master Service w zakresie instalacji gazowych świadczy usługi:

  • budowa przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych,
  • montaż i naprawy instalacji gazowych w domach jednorodzinnych
  • montaż oraz konserwacje instalacji gazowych w zakładach, budynkach użyteczności publicznej itp.,
  • budowa oraz konserwacja instalacji gazowych zasilających inne urządzenia grzewcze, palniki oraz urządzenia technologiczne,
  • montaż przyłączy gazomierza dla klientów prywatnych jak również dla podmiotów gospodarczych zarówno dzierżawców jak i właścicieli.

Po zakończeniu prac instalacyjnych, instalacje poddajemy głównej próbie szczelności potwierdzoną protokołem z głównej próby szczelności oraz wydajemy komplet dokumentów:

  • oświadczenie o gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym,
  • kserokopie świadectwa wzorcowania manometru kontrolnego,
  • kserokopie uprawnień do wykonywania instalacji gazowych.

Firma Master Service prowadzi prace związane z serwisem, konserwacją oraz obsługą stacji zmiękczania wody.